Banner Shadow

DREWUD – Vaše interiérové šúdio.

O nás

DREWUD – vaše interiérové štúdio

Myslíme si, že rodina bez domácnosti a domácnosť bez rodiny nemôžu existovať. Sme rodinná firma a snažíme sa, aby bola domácnosť čo najpríjemnejšia. Nielen naša, ale predovšetkým každého, kto využije naše služby.

Pred štyrmi rokmi sme založili spálňové, kuchynské, dverové a podlahové štúdio v Prievidzi a začali tak naplno využívať naše 20-ročné pracovné skúsenosti s drevom a interiérom. Hneď od začiatku je pre nás základom predávať len to, čo by sme si sami kúpili. Vyberáme si kvalitných dodávateľov, ktorí milujú domácnosť rovnako ako my a predávame produkty, ktoré sú cenovo dostupné.

Zameriavame sa predovšetkým na európskych výrobcov, preto u nás nájdete produkty zo Slovenska, Česka, Nemecka, Slovinska, Talianska, Maďarska alebo aj z Malajzie. O každom sa snažíme zistiť maximum informácií, aby sme poznali ich prácu aj výrobky a vedeli vám čo najlepšie poradiť.

Sme otec, matka a syn a svojej práci venujeme všetko úsilie. Záleží nám, aby ste si vybrali čo najlepšie, preto radíme každému, kto nás navštívi a tak dlho, ako je to potrebné. Pretože domácnosť sa zariaďuje len párkrát za život a my chceme byť pri tom.

Služby

Vizualizácia kuchynských liniek, vstavaných skríň a nábytku na mieru.
 
Kompletná realizácia kuchynských liniek, vstavaných skríň a nábytku na mieru.
 
Zameranie a montáž bezpečnostných dverí.
 
Zameranie a montáž interiérových dverí a podláh.
 
Montáž postelí.
 
Odborné poradenstvo.

Vytvorte si vlastný priestor

virtualnaimage-1

Kontaktujte nás

Ochrana osobných údajov.

Ochrana osobných údajov www.drewud.sk

GDPR

Spoločnosť DREWUD s.r.o., so sídlom Necpalská cesta 243/30 , 971 01 Prievidza, IČO 46318682, (ďalej len “správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “Nariadenie”), nasledujúce osobné údaje:
● meno, priezvisko
● e-mailovú adresu
● telefónne číslo
● adresu/sídlo

1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písmeno b) nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písmeno c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

2. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 ods. 3 z.č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
1. Všeobecná úverová banka, a.s.. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25
2. QUATRO – Všeobecná úverová banka, a. s. ul.29 augusta č. 3 058 01 Poprad
3. DPD SK s.r.o., Trňanská 6 960 01  Zvolen. 
4. TREBAXX s.r.o 
5. BNP PARTNERSN GROUP – Cetelem
6. Dalno Trade s.r.o
7. KingFlex, s.r.o  
8. ELBO, s.r.o
9. ASSA ABLOY  Door Slovakia s.r.o , 

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

4. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese drewud@gmail.com

5. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.drewud.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
● merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
● základné funkčnosti webových stránok
● personalizovaná reklama Google Ads
● zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písmena f) nariadenia.
● webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 nariadenia. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
● ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok
● Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
● Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.
● Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
a. Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
b. Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
c. Poskytovateľom služby Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.drewud.sk, používa na tejto webovej stránke online chat. Spracovávané sú nasledujúce osobné údaje:
● meno
● prezývka
● e-mailová adresa
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom výhradne na technické účely, odpovedanie otázok zákazníkov a riešenie ich problémov. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 mesiacov.
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa nariadenia máte právo:
● zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
● vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
● požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
● vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
● požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
● na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
● požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
● na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
● podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov