Vizualizácia kuchynských liniek, vstavaných skríň a nábytku na mieru.
 
Kompletná realizácia kuchynských liniek, vstavaných skríň a nábytku na mieru.
 
Zameranie a montáž bezpečnostných dverí.
 
Zameranie a montáž interiérových dverí a podláh.
 
Montáž postelí.
 
Odborné poradenstvo.